Privacyverklaring

Privacyverklaring
Hulp bij veranderen neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken, in het onderstaande document kunt u lezen op welke gegevens hoe worden verwerkt of gebruikt.


Persoonsgegevens die ik verwerk


Hulp bij veranderen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Voor- en achternaam

•Adresgegevens

•Geboortedatum

•Geslacht

•Telefoonnummer

•E-mailadres


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Hulp bij veranderen verwerkt soms gegevens van u die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.


Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben


Hulp bij veranderen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om u een nota te kunnen sturen


Hoe lang we gegevens bewaren

Hulp bij veranderen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen

Hulp bij veranderen deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hulp bij veranderen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek

Hulp bij veranderen gebruikt geen cookies op haar website


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [bernita@hulpbijveranderen.com. Hulp bij veranderen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Hulp bij veranderen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bernita@hulpbijveranderen.com.


Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Hulp bij veranderen, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                    Maasdijk 108

Postcode en plaats:                                            4264 AP Veen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:      000026676478

Telefoonnummer:                                               0638765552

E-mailadres:                                                      bernita@hulpbijveranderen.com

     Voor meer vitaliteit, veerkracht,

            rust & plezier in je leven   Toegepast psycholoog, voedingsdeskundige, TRE  provider

    Bernita van Wijgerden